Föräldrakooperativ för delaktighet och inflytande

Att vara delaktig i ett föräldrakooperativ innebär både att ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka den. Vi föräldrar ansvarar över allt från administration till praktiska saker som att plantera smultronplantor. Förskolans värld är inte bara barnets, utan hela familjens.

Vi städar och jourar enligt vårt gemensamma schema och slipper därför stora kostnader för vikariearbete och städfirmor.
Barnen vet vilka vi är när vi kommer på morgonen och vi känner dom. Dessutom vet vi vad vi städar med och kan se till att våra barn och pedagoger vistas i en trivsam och säker miljö under dagarna. Två gånger varje år storstädar vi vår fina förskola och avslutar med grillning och fika. Vi vågar också påstå att systemet med föräldrastädning ger en förskola som är renare och fräschare än genomsnittet.

Vi umgås, driver och utvecklar verksamheten tillsammans och kan ge våra barn en trygg och välmående liten förskola – det är det vårt föräldrakooperativ handlar om!
Vi har ett formellt beslut om undantag från skollagens öppenhetskrav enligt utbildningsnämndens delegationsordning, punkt 106 (DNR 12-453/246) som medger att alla föräldrar förbinder sig att delta i ovanstående.

Läs beslutet här: Beslut om undantag Montessoriförskolan Bambini

Resources