Montessoriförskolan Bambini är ett föräldrakooperativ

Det är vi föräldrar som tillsammans äger förskolan och agerar huvudman. Det betyder att vi kan bestämma en hel del bra saker som t.ex. barngruppernas storlek, vilken bemanning vi ska ha och vilken mat våra barn ska äta. Det betyder också att varenda krona används i verksamheten och inte försvinner till administrativa kostnader eller vinstuttag.

Vill du vara med och bestämma om ditt barns vardag är det föräldrakooperativ du ska välja som barnomsorg till ditt barn!

Det vi som kooperativföräldrar ger av vår tid och vårt engagemang får vi tillbaka i form av insyn och inflytande på våra barns vardag. Dessutom blir förskolan inte bara barnets värld utan hela familjens. Vi föräldrar lär känna varandra och alla barnen. Barnen blir i sin tur tryggare genom att lära känna sina kompisars föräldrar.

Det engagemang du som förälder lägger ner får du tillbaka i form av en personlig förskola där du får stort inflytande, känner delaktighet och gemenskap.

 

På Bambini arbetar såväl personal som föräldrar tillsammans för barnens bästa. Det finns många möjligheter att engagera sig i förskolan och barnens vardag, varav några är obligatoriska.

Föräldrarna fungerar vid sjukdom som uppbackning i personalgruppen enligt ett jourschema. Att hoppa in och joura en dag på sitt barns förskola är ett tillfälle att se hur barnets vardag ser ut och hur pedagogerna arbetar. Fördelen med denna backup från föräldrar är bland annat att Bambini aldrig behöver stängas på grund av sjukdom och att barnen inte behöver träffa helt okända vikarier. De vikarier vi har är återkommande och välbekanta av både vuxna och barn!

Vi föräldrar städar själva förskolan. På så vis sparar vi en massa pengar som istället kan användas till den pedagogiska verksamheten. Vi vågar också påstå att systemet med föräldrastädning ger en förskola som är renare och fräschare än genomsnittet.

Varje vår och höst samlas alla föräldrar och ser över lokalerna i samband med en storstädning. Det brukar vara ett trevligt tillfälle att lära känna föräldrarna som man annars bara hälsat på i kapprummet.

Varje förälder är också med i någon av de arbetsgrupper som gör en insats för Bambinis inre och yttre underhåll då och då.

 

Montessoriförskolan Bambini är ett föräldrakooperativ med montessoripedagogik och det är vi föräldrar som tillsammans äger förskolan och agerar huvudman.

Det betyder att vi kan bestämma en hel del bra saker som t.ex. barngruppernas storlek, vilken bemanning vi ska ha och vilken mat våra barn ska äta. Det betyder också att varenda krona används i verksamheten och inte försvinner till administrativa kostnader eller vinstuttag. Alla slantar går till att driva en förskola som vi vill att våra barn ska gå på – en förskola med hög kvalitet och utrymme för både pedagogik och lek!

Verksamheten bedrivs i enlighet med förskolans läroplan där montessoripedagogiken är ett medel för att uppfylla den. Vår ledstjärna är “hjälp mig att göra det själv” som tar vara på barns spontana lust att söka och finna kunskap!

Öppetider

I Stockholms stad har du som förälder rätt till att ha ditt barn på förskola inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan kl 06:30 och 17:30 alla helgfria vardagar förutom:

Julafton
Midsommarafton
Nyårsafton

Dessa öppettider gäller även under sommaren och förskolan ska då erbjuda alternativ omsorg vid eventuell stängning. På liknande sätt kan näraliggande förskolor samarbeta kring öppethållandet tidiga morgnar och sena kvällar. Förskolan och föräldrarna kan komma överens om kortare öppettider under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas.

En inventering av föräldrarnas behov ska göras skriftligen vid varje terminsstart. Behovet av barnomsorg under sommarveckorna 28-30 inventeras separat i mars.

Montessoriförskolan Bambini har i dagsläget öppet mellan 07.00 och 17.00. Förskolan har två planeringsdagar per termin. Dessa annonseras i god tid och alternativ barnomsorg erbjuds.

Synpunkter och klagomål

Vi värdesätter en fungerande dialog mellan vårdnadshavare och våra pedagoger. Din åsikt är viktig för oss!

Vår personal

Personalen är uteslutande utbildad personal varav många förskolelärare.

Vårt kooperativ

Förskolans värld är inte bara barnets, utan hela familjens.

Våra lokaler

Vi erbjuder inomhusvistelse i en fräsch, öppen lokal med en miljö som främjar kreativitet.