Montessoripedagogiken bygger på sex grundläggande principer.

Dessa principer inkluderar respekt för barnet, betydelsen av den förberedda miljön, rollen av observation, individualiserad utbildning, frihet att välja och blandade åldersgrupper.

Varje princip är utformad för att skapa en helhetsupplevelse med barnet i centrum som främjar nyfikenhet, kreativitet och självständighet. Tillsammans utgör de grunden för en Montessoripedagogik som betonar självstyrt lärande, praktiska erfarenheter och en djup kärlek till att lära.

Vi vill att undervisningen ska främja egen resonemangskapacitet och ansvar, problemlösning och respekt för varandras olikheter. Barn behöver god självförtroende, förmågan att arbeta självständigt, vara ansvarstagande och kreativa för att klara sig väl i samhället. Dessa egenskaper betonas i Montessoripedagogiken.

Montessori bygger på respekt för barnen och deras förmågor och syftar till att se varje barn och möta individen där han befinner sig i sin utveckling.

Om Du Tycker:

  • att barn ska respekteras som individer
  •  att barn ska mötas med respekt
  • att barns behov ska observeras
  • att hinder för barn ska undanröjas
  • att de vuxna inte får utgöra något hinder för barnets utveckling
  • att barn endast lär när de är mogna för det
  • att barn fritt ska få välja aktivitet i sitt arbetsrum
  • att man ska tillåta barn att göra misstag
  • att läraren ska visa ett steg i taget

… då tycker du som oss, och Maria Montessori!

Om du vill lära dig mer om Montessoripedagogik och Maria Montessori rekommenderar vi dig att besöka Montessoriförbundets webbplats!