Vi värdesätter en fungerande dialog mellan vårdnadshavare och våra pedagoger. Din åsikt är viktig för oss! Vi är därför lyhörda inför dina synpunkter och ser dessa som en utvecklingsmöjlighet för vår verksamhet.

Vi uppmanar till att alla synpunkter och klagomål angående verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den berör. Du kan även mejla din synpunkt till rektorn på forestandare@bambini.se.

Vill du lämna ett klagomål anonymt kan du skicka det till:

Montessoriförskolan Bambini
Älvsjö Gårdsväg 3
125 30 Stockholm

Känner du dig inte nöjd med förskolans hantering av din synpunkt eller klagomål kan du även skicka det till styrelsen@bambini.se.
Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av rektorn eller styrelsen beroende på vem du har kontaktat.