Daglig verksamhet (3-6 år)

kl. 7.00-9.00

Barnen kommer till förskolans

Bambini öppnar kl. 7.00. Vi tar emot barnen ute på gården så att de hinner leka en stund ute och träffa sina kompisar innan vi går in. Vid lämning inomhus, tar en av pedagogerna emot i hallen och hjälper till med avklädning om det behövs. Vi har samling kl. 9.00 och går igenom programmet för dagen tillsammans. Frånvaro anmäls före kl. 8.30.

9.00-9.30: Samling

Hela gruppen har samling tillsammans

Syftet med samlingen är att skapa samhörighet i gruppen, uppmärksamma alla barn och tillsammans hitta nya färdigheter. Barnen ska bli stimulerade till att våga tala och sjunga inför varandra, lära sig koncentration och tränas i att lyssna på varandra och pedagogerna.

9.30-11.15 Montessoripass

.

Efter samlingen väljer barnen aktiviteter för förmiddagens verksamhet och de kan även äta frukt vid fruktbordet. Det finns material för praktiska övningar, sensoriska övningar, övningar i språk, matematik och kultur. De sensoriska övningarna är både direkta och en indirekta förberedelser för matematiken, språket och kultur. Målet är att upptäcka våra fem sinnen: synen, känseln, lukten, hörseln och smaken. De språkliga övningarna förbereder för läsning och skrivning och i kultur ingår geografi, historia och biologi.

11.15 Lunch

Varje barn dukar sin egen matplats.

Barnen sitter ned vid små bord tillsammans med en pedagog och äter med kniv och gaffel. Varje barn har sin egen servett i servettring. När barnen är färdiga dukar de av efter sig.

12.00 Fri lek utomhus

.

Efter lunch får barnen gå ut och leka på gården.

14.15 Mellanmål och fria aktiviteter

.

Innan vi äter mellanmål har vi en läsvila då vi läser en kapitelbok. Efter mellanmål är det fria aktiviteter; bygg- och konstruktionslek, slöjd, skapande verksamhet etc.

17.00 Stängning

.

Vi går ut c:a kl. 15.00 och avslutar dagen tillsammans med Nyckelpigan.

Övriga aktiviteter

.

Vi har en utflyktsdag en gång per vecka och på våren och hösten har barnen med sig egen matsäck när vi går till skogen. På vintern åker vi pulka eller går till någon park i vår närmiljö. Vi har musik och rytmik samt gemensam sångsamling med Nyckelpigan och en 5-årsgrupp som ses en dag i veckan och arbetar med ett speciellt tema. Ibland går vi till biblioteket och gör teater- och museibesök, beroende på vilket utbud som finns. Röd tråd genom verksamheten under vårterminen 2021 är “odla ätbart”.