På Bambini har vi två avdelningar

Nyckelpigan för de yngsta barnen och Humlan för de äldre barnen.

Nyckelpigan har plats för 13 barn och Humlan 19 barn. ven om verksamheten är uppdelad på två avdelningar spenderar barnen mycket av tiden tillsammans. Alla barn är ute på gården fram till klockan 09.00 på morgonen och även på eftermiddagarna är barnen ute på gården tillsammans.

En gång i veckan har grupperna gemensamma aktiviteter som kan bestå av sångstund eller rörelse. Detta bygger en trivsam atmosfär och fin stämning mellan både barn och pedagoger.