Vi välkomnar vår nya förskollärare Jonathan!

Vi har under många år sett till att ha en mycket hög kompetensnivå bland personalen på vår förskola och låta trygghet för barnen och pedagogisk glädje vara ledord för verksamheten.

Vi är stolta över att välkomna Jonathan till våra duktiga arbetslag och hoppas att han kommer att trivas hos oss och våra fantastiska barn.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *