Personalen är uteslutande utbildad personal varav många förskolelärare. All fast personal är montessoriutbildad.

Presentation av personal kommer inom kort.