Platser till hösten 2021

Ännu finns det platser kvar till höstterminen 2021! Kontakta vår föreståndare på forestandare@bambini.se eller ring oss så berättar vi mer!

Välkomna till Bambini!