Montessoriförskolan Bambini är ett föräldrakooperativ. Det är vi föräldrar som tillsammans äger förskolan och agerar huvudman. Det betyder att vi kan bestämma en hel del bra saker som t.ex. barngruppernas storlek, vilken bemanning vi ska ha och vilken mat våra barn ska äta. Det betyder också att varenda krona används i verksamheten och inte försvinner till administrativa kostnader eller vinstuttag.

Vill du vara med och bestämma om ditt barns vardag är det föräldrakooperativ du ska välja som barnomsorg till ditt barn!

Det vi som kooperativföräldrar ger av vår tid och vårt engagemang får vi tillbaka i form av insyn och inflytande på våra barns vardag. Dessutom blir förskolan inte bara barnets värld utan hela familjens. Vi föräldrar lär känna varandra och alla barnen. Barnen blir i sin tur tryggare genom att lära känna sina kompisars föräldrar.

Det engagemang du som förälder lägger ner får du tillbaka i form av en personlig förskola där du får stort inflytande, känner delaktighet och gemenskap.

På Bambini arbetar såväl personal som föräldrar tillsammans för barnens bästa. Det finns många möjligheter att engagera sig i förskolan och barnens vardag, varav några är obligatoriska.

Föräldrarna fungerar vid sjukdom som uppbackning i personalgruppen enligt ett jourschema. Att hoppa in och joura en dag på sitt barns förskola är ett tillfälle att se hur barnets vardag ser ut och hur pedagogerna arbetar. Fördelen med denna backup från föräldrar är bland annat att Bambini aldrig behöver stängas på grund av sjukdom och att barnen inte behöver träffa helt okända vikarier. De vikarier vi har är återkommande och välbekanta av både vuxna och barn!

Vi föräldrar städar själva förskolan. På så vis sparar vi en massa pengar som istället kan användas till den pedagogiska verksamheten. Vi vågar också påstå att systemet med föräldrastädning ger en förskola som är renare och fräschare än genomsnittet.

Varje vår och höst samlas alla föräldrar och ser över lokalerna i samband med en storstädning. Det brukar vara ett trevligt tillfälle att lära känna föräldrarna som man annars bara hälsat på i kapprummet.

Varje förälder är också med i någon av de arbetsgrupper som gör en insats för Bambinis inre och yttre underhåll då och då.