Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

  • Förberedd miljö
  • Frihet under ansvar
  • Alla barn lär sig på sin nivå
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Om du tycker

– att barn ska respekteras som individer
– att barn ska mötas med respekt
– att barns behov ska observeras
– att hinder för barn ska undanröjas
– att de vuxna inte får utgöra något hinder för barnets utveckling
– att barn endast lär när de är mogna för det
– att barn fritt ska få välja aktivitet i sitt arbetsrum
– att man ska tillåta barn att göra misstag
– att läraren ska visa ett steg i taget
då tycker du som oss, och Maria Montessori.

Vi vill att undervisningen ska främja eget resonerande och ansvarstagande, problemlösning och respekt för varandras olikheter. Barn behöver ett gott självförtroende, förmåga att arbeta självständigt, vara ansvarstagande och kreativa för att klara sig bra i samhället. Dessa egenskaper betonas inom Montessoripedagogiken.

Montessori bygger på respekt för barnen och deras förmåga och har som målsättning att se varje barn och möta individen där hen befinner sig i sin utveckling.